Carrara Marble Hexagon Mosaic 73mm

Screen Shot 2016-08-25 at 12.50.37 pm
Screen Shot 2016-08-25 at 10.29.01 am

Product Description

Marble Type: Italian Bianco Carrara Marble 

Finish: Polished 

Mosaic Piece Size: 73x73x10

Sheet Measurement: 258x298x10

Sheet per Square Metre: 13 sheets

Code: 66000